’t Tukkertje

’t Tukkertje

Op 3 juni 2005 kreeg Jan van Eijk en Zonen uit Terwolde opdracht voor het bouwen van een lieflijk straatorgel, dat eenvoudig bediend kan worden.

Vooral de afmeting was van belang, omdat bleek dat in overdekte ruimten en bij particulieren in de tuin, “De Laplander” te volumineus was. Ook dit orgeltje werd voor rekening en risico van de voorzitter der Stichting gebouwd.

Het is een typisch straatorgel, dat met de hand gedraaid dient te worden. Omstanders kunnen ook zelf draaien en hiermee een diploma “verdienen”.

Het front van ’t Tukkertje wordt gesierd door afbeeldingen uit Twente. De boerderij “Erve Reef” staat in  Twekkelo en is kenmerkend voor deze streek. De knipmuts, witte klompen, “eierkörf” alsmede de ”goastok” ontbreken niet. In de kop van het front treffen we het heidelandschap met schapen, maar tevens de midwinterhoorn, waarmee in de advent de sinistere tonen over het Twentse land galmen.

Voor het front treffen we 3 bewegende beelden, waarvan een dirigent de maat slaat en de 2 secondanten de bellen “laten rinkelen”.

Het onderstel dateert van 1921 en heeft ooit gediend als “drager” van een onbekend straatorgel.

Wij hopen dat door de inzet van ’t Tukkertje het draaiorgel levendig blijft in het Twentsche straatbeeld en wensen u veel luistergenot.