Stadsorgel "De Tukker" Enschede
U I T N O D I G I N G
 
U I T D A G I N G !!
 

Als doelstelling hebben wij; dat we draaiorgelmuziek in Enschede willen behouden!!

 
Dit is ons reeds 50 jaar gelukt, maar er dient een nieuwe aanpak te worden ontwikkeld waardoor ook in de toekomst de orgelklanken in Enschede kunnen blijven klinken.
 
Er is geen financiële nood.
De orgels (De Tukker, de Laplander en 't Tukkertje) doen het prima, maar de mogelijkheden tot “uitrukken” zijn beperkt omdat wij maar beschikken over enkele personen die het orgel kunnen bedienen. Momenteel kunnen we sommige aanvragen niet honoreren en dat is niet de bedoeling, want een draaiorgel geeft een bijzondere bijdrage aan een feestje!!
 
 
Ons streven is een groepje van 6 tot 8 vrijwilligers te formeren, die we met de orgels “vertrouwd” kunnen maken en die in gezamenlijk overleg met de orgels kunnen uitrukken.
 
Orgelman (of vrouw) bij onze stichting betekent dat u altijd op gezellige festiviteiten aanwezig bent en met de orgelmuziek bijdraagt aan dit evenement.
Met een groepje mensen is het ook mogelijk gezamenlijk verder te kijken dan de beide orgels in onze stichting door b.v. studiegroepjes te vormen die dieper op de geschiedenis, de bouw of de muziek van de straat- en concertorgels ingaat.
 

Neem de muzikale uitdaging aan en onderzoek of dit iets voor u kan zijn. Even een belletje of mailtje en u hoort van ons!!

 

Namens Stichting Stadsorgel Enschede De Tukker,

 
Benno Molenkamp
Voorzitter.
 
tel. 053-5724382 E-mail: info@draaiorgel-detukker.nl

Home