Welkom op de site van Stads-draaiorgel- “DE TUKKER”

We willen u graag informeren hoe u een van de draaiorgels kunt inhuren voor een feestje of partijtje.

Maar dat niet alleen !!
Ook hoe u de nieuwe CD kunt verkrijgen (info@draaiorgel-detukker.nl) !!

We laten u ook weten hoe we, dankzij de inzet van vele vrijwilligers, in staat zijn draaiorgelklanken in Enschede en omgeving te laten klinken en wat we reeds bereikt hebben.

We werken niet om winstbejag, maar hopen met de opbrengsten het onderhoud van onze orgels te kunnen betalen.

We zijn trots op onze meer dan 100 jaar oude dame “De Tukker” en vertellen u haar geschiedenis.

We hopen dat we iets voor u kunnen betekenen en treden graag eens voor u op.

Onze doelstelling is en blijft : draaiorgelmuziek in Enschede te behouden!

Veel plezier met deze informatie. (Klik nu op een van de menu knoppen om verder te gaan)

Namens het bestuur van de stichting:

Benno Molenkamp
Voorzitter.

"Burgemeester van Enschede ontvangt oorkonde en neemt eerste CD in ontvangst "